หน้ากากที่ทำให้ผู้สวมใส่สามารถแสดงความเป็นตัวตนได้ขณะปกปิดใบหน้า

A mask that allows the wearer to express their personality while covering their face.


 

PRIVACY EXPRESSING MASK

 

ผู้ออกแบบ: 


Designer: Thanawat A-ngi / Chanikarn Mongyam
PROGRAMME IN DESIGN, Faculty of Fine Arts, Chiangmai University

P 400.jpg
P 681.jpg
M023 - a4 privacy expressing mask.jpg
M023 - a4 privacy expressing mask2.jpg